PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

شاید شما از اول مسافرکش بودید، جلوی قسمت را نمی توان گرفت

مسعود شصتچی: اصولا جلوی هرچیزی را می توان گرفت الا قسمت. باید جای اینکه بدنبال کار و کاسبی باشید با دقت ببینید که قسمت تان چیست.

 مهم ترین قمست زندگی هر چاپخانه داری قسمت اوست و قسمت هرکسی را روی پیشانی اش تتو کرده اند و نمی شود کاری اش کرد.

مثلا برخی بدون توجه به قسمت شان چاپخانه دار شده اند در حالیکه قسمت شان چایخانه داری بوده، این افراد  در مدت کوتاهی بصورت گروهی تغییر شغل می دهند و نباید به چند روز چاپخانه داری دل خوش باشند.

عده دیگری هم کلا اشتباه  فاحشی بین مسافرکشی و چاپخانه داری کرده اند و به علت شباهت ظاهری این دوکلمه بجای مسافرکشی چاپخانه دار شده اند، البته این ها نیز نهایتا به قسمت خود رسیده اند و آنقدر هم محکم به قسمت شان رسیده اند که رییس اتحادیه این قسمت صدایش در آمده.

اما برخی هم یک راه خوب یافته اند آن هم این است که یک خال کوب خوب پیدا کرده اند تا قسمت قبلی را پاک کند و قسمت بعدی را بنویسید. حتی می توان بنویسید که ادامه قسمت قبل از روی پیشانی فلانیانی و بدهید پشت بلندگو کاندیدای بازرسی برایتان اعلام کند که  چه نشسته اید که فلانیانی ثانی ظهور کرده است.

اینطوری به راحتی و بدون دغدغه شما هم در قسمت آن آدم  به کمک کاندیدای بازرسی شریک می شوید، کاندیدا هم یک نفع و رای می برد.

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

نوشتن دیدگاه