PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

چابکی نمایشگاه با بازدید کنندگان تخصصی

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران امسال در حالی آغاز بکار کرد که بعد از چند دوره از نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات جدا شده بود.


 به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، به گفته شرکت های غرفه گذار این روند با عث افزایش بازدید کنندگان تخصصی نمایشگاه چاپ و بسته بندی شده بود.
 مهرداد نباتچیان مدیر شرکت صاحب نام آسان قزوین و نایب رییس اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران نیز در مصاحبه با رادیو اقتصاد این نکته را از نقاط قوت این دوره بر شمرد.
وی به ویژه برنامه بررسی بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران رادیو اقتصاد گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده برگزار کنندگان امسال با بازدید کنندگان تخصصی مواجه بودیم که این روند علاوه بر سهولت کار باعت چابکی پروسه نمایشگاه در راستای توسعه شده بود.
نایب رییس اتحادیه صادر کنندگان که سابقه  قابل توجه ای برای حضور چندین دوره ای در نمایشگاه های داخلی و بین المللی را دارد به رادیو اقتصاد گفت: بازدید کننده تخصصی باعث صرفه جویی بیش از 50 درصد انرژی غره گذاران است و نتیجه نهایی هم برای غرفه گذاران و هم برای برگزار کننده گان نمایشگاه و هم اقتصاد آن صنعت بهتر و پربار خواهد بود.
وی با مثبت ارزیابی کردن این دوره گفت: بیست و دومین دوره نمایشگاه تغییرات مثبت و خوبی در بر داشت و امیدواریم این روند روبه رشد در دوره ها بعد نیز ادامه ئداشته باشد.
نمایشگاه بیست و دوم بدون شک تغییرات مثبت زیادی در برداشته در همین راستا سال پیش رو آسمان صنعت چاپ و بسته بندی ایران آفتابی تر از قبل است.

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی