PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

نمایشگاه چاپ در بیست و دوسال رشد خوبی داشته

عضو هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران با بیان اینکه نمایشگاه چاپ در حوزه اطلاع رسانی باید فعالیت گسترده ای داشته باشد، گفت: در دوره های آتی برگزاری نمایشگاه چاپ باید بر حوزه اطلاع رسانی تاکید بیشتری داشته باشیم، چون هر چه اطلاع رسانی در منطقه و کشورهای همسایه گسترده تر باشد، دسترسی مخاطبان داخلی و خارجی به نمایشگاه بیشتر خواهد شد.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، میریونس جعفری در گفتگو با ستاد خبری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی، عنوان کرد: به نظرم باید بر روی این موضوع در دوره های آینده نمایشگاه تاکید بیشتری کرد و اگر هزینه های زیادی برای نمایشگاه دارد، این هزینه باید در بخش های مختلف سرشکن شود .

وی ادامه داد: نمایشگاه بیست و دوم، امسال نسبت به سالهای گذشته پیشرفت خوبی داشت و مطئنا اطلاع رسانی هرچه بیشتر این نمایشگاه را کامل تر می کند، باید اطلاع رسانی در این حوزه در منطقه بیشتر و گسترده تر شود.

وی همچنین درباره ضرورت برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی گفت: زمانی که همکاران خود را در موقعیتی قرار می دهیم که متوجه شوند جهان پیشرفت کرده، قطعا در کار و حرفه خود می توانند بهره برداری مناسبی داشته باشند.

وی همچنین درباره حضور پررنگ کشورهای خارجی از نمایشگاه امسال، گفت: کشور آلمان در غرفه هایدلبرگ امسال حضور پررنگی داشت، از آنجایی که هر نمایشگاه صنعتی باید دو بعد سمعی و بصری داشته باشد توضیحات تکمیلی درباره دستگاه ها را به مخاطبان ارایه دهد و این غرفه به خوبی توانست چنین کاری را انجام دهد.

مدیر چاپخانه جامی تاکید کرد: نمایشگاه چاپ در مدت 22 سال توانسته است به خوبی رشد داشته باشد، چاپخانه داران از نخستین اتحادیه هایی بودند که نمایشگاه صنفی خود را برگزار و اداره کردند، در ابتدا ما در چهار سالن برگزار می کردیم اما اکنون به 14 سالن رسیده است و همه غرفه ها مدرن و به روز است و این پیشرفت علاوه بر کمی بودن، پبشرفت های کیفی نیز در بر داشته است.
شایان ذکر است میر یونس جعفری خزانه دار و عضو هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران به عنوان یکی از موسسان کاروان مهربانی صنعت چاپ در افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران از سوی معاونین دو زارت ارشاد و صنعت و رییس اتاق اصناف ایران تقدیر شد.

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی