PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

برنامه کلاس های آموزشی نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران

روابط عمومی بیست و سومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران از تدوین برنامه آموزشی این نمایشگاه خبر داد.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، ابوالفضل ایمنی مدیر روابط عمومی نمایشگاه در این رابطه گفت: در این دوره از نمایشگاه توجه زیادی به بحث آموزش شده است و قرار است از قبل از برپایی تا پایان سال روند این کلاس های آموزشی ادامه داشته باشد.
وی افزود: در پایان هر کلاس برای حاضرین مدرک صادر خواهد شد،این کلاس های با موضعیت مبانی رنگ، جایگاه صنعت چاپ و مسایل زیست محیطی، استاندارهاس چاپ و بسته بندی و مواد کاربردی از این دست برگزار خواهد شد.
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین الات وابسته تهران از 5 تا 8 دیماه در محل نمایشگاه های دایمی تهران برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی