PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

یادی از مرحوم مغفور انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ

اوایل ورودم به دانشگاه چاپ شاهد فعالیت دانشجویان ترم آخر برای راه اندازی انجمن فارغ التحصیلان چاپ بودم.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، چندی بعد خبر مراحل ثبت انجمن فارغ التحصیلان شنیده می شد و در یک غافلگیری هدف دار انجمن فارغ التحصیلان صنعت چاپ به انجمن حمایت   از   توسعه   صنعت چاپ تغییر نام داد.

اردیبهشت 1389 بود که در یک نشست این انجمن اعلام موجودیت نمود و قرار شد تا رنسانسی در صنعت چاپ ایجاد کند

حواشی بیشمار

عدم فعالیت

عدم خروجی

و دیگر هیچ ...

به راستی چه کسی باید پاسخگوی فارغ التحصیلان بدون انجمن باشد؟ انجمنی که می توانست کمکی به تضارب آرای تحصیلکردهای متخصص نماید.

معرفی جایگاه و ظرفیت‌های بالقوه صنعت چاپ در ایران، توجه به امر آموزش در سطوح پایه، فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی، توجه به موضوع پژوهش‌های کاربردی در حوزه صنعت چاپ و ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی و اصلاح نظام و چرخه اطلاع‌رسانی در صنعت چاپ رویاهای نافرجامی بود که تنها روی کاغذهای ناپیدای این انجمن به تاریخ پیوست.

انجمن   حمایت   از   توسعه    صنعت چاپ سالهاست که پاسخی برای این عملکرد خود ندارد.

سالهاست که از انجمن   حمایت   از   توسعه       صنعت چاپ  خبری نیست و باید گفت: انجمن   حمایت      از    توسعه     صنعت چاپ هم به سرنوشت کلنگ شمس آباد دچار شد.

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

نوشتن دیدگاه