PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

همدان صاحب کارخانه تولید کاغذ می‌شود

ابوالفضل ایمنی 06 بهمن 1395 105 کلیک ها

 بزودی در استان همدان سرمایه‌گذاری برجسته‌ای در حوزه صنعت کاغذ صورت می‌گیرد که کشور را از واردات کاغذ بی‌نیاز خواهد کرد. با افتتاح این کارخانه در همدان،‌ قطعه‌ای اساسی به تکمیل چرخه صنعت چاپ و بسته‌بندی استان افزوده می‌شود که نان و نشان همدان را در این حوزه بیش از پیش برافراشته می‌کند. با وجود مجمتع بزرگ چاپی پیام‌رسانه و وجود دستگاه‌های مدرن بسته‌بندی و لیبل راه‌اندازی کارخانه کاغذسازی نیز مکمل قطب شدن همدان در صنعت چاپ کشور می‌شود.