PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

جشنواره کاغذ در اراک

کاربری 09 ارديبهشت 1392 288 کلیک ها

" کاغذ زباله نیست" شعاری آشناست؛ همه ما کم و بیش با آن آشنایی داریم شعاری که با گذاشتن سطلهای مخصوص کاغذ در ادارات هم جی گرفته نشد و شاید این بار از سوی دانش آموزان، این قشر پرمصرف کاغذ در کشور از دورریختن این سرمایه ارزشمند جلوگیری شود.

قیمت کاغذ تحریر 76 هزار تومان/ تعزیرات اجازه رهاسازی دوباره قیمت را ندهد

کاربری 01 ارديبهشت 1392 275 کلیک ها

مسئول کارگروه کاغذ قیمت هر بند کاغذ تحریر را در بازار 76 تا 77 هزار تومان اعلام و در عین حال بر لزوم تشدید نظارت‌ها از سوی سازمان تعزیرات و جلوگیری از رهاسازی دوباره قیمت کاغذ تاکید کرد.