PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

نگاهی به تفاوت دونمایشگاه چاپ و بسته بندی و بازاریابی تبلیغات تهران

دو سال از جدایی دو نمایشگاه چاپ و بسته بندی و بازار یابی و تبلیغات در پایتخت گذشته است که برای بررسی وضعیت ملاقاتی داشتیم با چند غرفه دار حاضر در هردو نمایشگاه.

 به گزار ش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، اولین غرفه قابل توجه مجتمع چاپ نقش الماس بود؛ مسولین نقش الماس براین باورند که باتوجه به گستردگی فعالیت و مخاطبین این مرکز نیاز دارند که درهر دو نمایشگاه حضور داشته باشند هر چند که وسعت نمایشگاه چاپ و بسته بندی بیشتر و بازدیدکنندگان آن تخصصی تر هستند.

اما در بخش تخصصی تر به دیدار اشکان سبزوار زاده از مدیران ایران هولوگرام رفتیم، ایران هولوگران در هردو نمایشگاه حضور یافته بود و به اعتقاد سبزوار زاده این دو نمایشگاه قابل قیاس با یکدیگر نیستند.

به گفته سبزوار زاده در نمایشگاه چاپ و بسته بندی مخاطبین کاملا تخصصی و دقیق هستند در حالیکه در نمایشگاه بازار یابی و تبلیغات از هر 25 مخاطب یکی با این بخش آشنا است.

برای صحبت بیشتر به یراغ روابط عمومی نمایشگاه بازاریابی تبلیغات رفیتم که پس از کلی انتظار جلسه بی پایان مسول روابط عمومی امکان یافتن پاسخ ها را از ما گرفت.

نمایشگاه بازاریابی و تبلیغات هم زمان با نمایشگاه توانمندیهای روستایی و عشایر و نمایشگاه خدمات فروشگاه های زنجیزه ای برگزار شد که تنوع شرکت کنندگان از هر قشری را در خود جای داده بود.

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

نوشتن دیدگاه