PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

پیگیری مجدانه موضوع مالیات بر ارزش افزوده چاپخانه داران

از زمان تصدی گری هیات مدیره جدید اتحادیه چاپخانه داران تهران بحث مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشکلات پیش روی این صنف بصورت جدی شد.

 به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، با افزایش درصد سالیانه مالیات بر ارزش افزوده و روندهای مورد نیاز نوشتن دفاترمالیاتی، ایرج استاد علینقی رییس این اتحادیه تدبیر آموزشی را در پیش گرفت و هر چهارشنبه برای چاپخانه داران و اعضای صنف کلاس آموزشی در محل اتحادیه برپا نموده است.

از سوی دیگر با توجه به سوابق فعالیت وی علاوه بر آموزش چاپخانه داران در جلسات متعدد برای رفع مشکلات چاپخانه داران با اداره مالیات حضور مستمری دارد.

ایرج استاد علینقی علاوه بر ایجاد بنیانهای علمی وکاربردی برای رفع مشکلات چاپخانه داران در بخش مالیات، مجدانه پیگیر حقوق اعضا در مجامع صنفی و مالیاتی است و امید است با این روند وضعیت روبه بهبود گسترش یابد.

 اتحادیه چاپخانه داران تهران قدیمی ترین اتحادیه صنفی کشور که از سال 1325 تا کنون مشغول به فعالیت است.

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

نوشتن دیدگاه