فرم ثبت نام در همایش

اتحادیه

دومین همایش کنفرانس لیبل به همت اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران

بعلت محدودیت مکان ثبت نام اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.

کد پیگیری خود را برای ورود به سالن همایش نزد خود نگه دارید

از اطلاعات ثبت شده شما در فرم زیر برای چاپ گواهینامه پایان دوره استفاده خواهد شد.

نام و نام خانوادگی*
نام و نام خانوادگی الزامی است

کد ملی*
کد ملی فقط عدد می باشد

سمت*
سمت الزامی است

نام شرکت/ سازمان*
نام شرکت الزامی است

نام و نام خانوادگی مدیرعامل*
نام مدیرعامل الزامی است

نوع فعالیت شرکت*
نوع فعالیت شرکت الزامی است

آدرس*
آدرس الزامی است

کد پستی*
کد پستی فقط عدد می باشد

شماره تماس*
شماره تلفن بصورت اعداد وارد شود

وب سایت
Invalid Input

شماره فاکس*
شماره فاکس بصورت اعداد وارد شود

شماره همراه*
شماره همراه بصورت اعداد وارد شود

ایمیل*
آدرس ایمیل را به صورت کامل وارد نمائید

نحوه ارتباط با شما *
یکی از گزینه ها را انتخاب کنید

کد امنیتی*
کد امنیتی
  کد جدیدکد وارد شده صحیح نمی باشد