PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

آیا تنش و حاشیه ها به سود صنعت چاپ است؟

در چند روز اخیر شاهد حواشی و مناظره رییس اتحادیه لیتوگرافان تهران و مدیرعامل تعاونی  لیتوگرافان تهران بودیم، حال این سوال مطرح است که اینگونه تنش ها و مناظرها برای صنعت چاپ چه عواقبی دارد.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، داستان حاشیه معاصر در صنعت چاپ برمی گردد به خروج دونفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران بر هیات مدیره؛ علی نیکو سخن و مصطفی تهرانی بر هیات مدیره خود خروج کردند و دست های پنهان و غیبی خبرنگاران را گردهم جمع کرد تا اولین جرقه ها افول اتحادیه چاپخانه داران به دست خود هیات مدیره بر خرمن هفتادو چندساله اتحادیه بیفتد!

دونفری که نهایتا یکی معزول و دیگری برکنار شد! این آغاز حاشیه های  ادامه دارحدودا ده سال اخیر این اتحادیه است؛ یکی دوهفته اخیر آتش زیر خاکسر لیتوگرافان در فضای مجازی تنوره کشید تا حاشیه درب تشکل صنفی دیگری را در پایتخت دق الباب کند.

ابتدا آقای مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان مواضع اتحادیه، نمایشگاه چاپ و شخص رییس را هدف موشک قرار داد و سپس آقای رییس اتحادیه با تصاویر، اسناد و مدارک مقابله به مثل جانانه ای کرد. این میان یکی از اتحادیه ها هم به سبک و سیاق خود بر آتش اختلاف می دمید تا خروجی برشته تری از رقیب سنتی بسازد.

اما همواره این سوال مطرح است که این تنش ها چه عواقب و ثمراتی به همراه دارد؟

از منظر رسانه باید گفت که این حواشی از یک سو می تواند مفید باشد و از سوی دیگر مضر و بسته به مدیریت از سوی تشکل ها و اعضا است. از مزایای آن نیز می توان به پاسخگویی و رفع معایب فعالیت تشکل اشاره نمود.

همچنین انتقاد صحیح و دقیق کلید پیشرفت و توسعه است، برای مثال همواره نزدیک انتخابات صنفی کاندیدا ها وعده هایی می دهند و پس از کسب آرا و ورود به هیات مدیره تا دوره بعد گفته ها به فراموشی سپرده میشود!

انتقادات و پرسشها در صورت پاسخگویی و رفع معایب می تواند کمک شایانی به روند حرکتی تشکلها نماید. در یک دهه گذشته برخی از اتحادیه ها هیچ پاسخی به اعضا نداده و بارها شاهد حضور بازرس و بازرسی های اتاق اصناف بودیم و این روند تا جایی پیشرفت که به عزل و برکناری انجامید و متاسفانه عدم پاسخگویی هنوز ادامه دارد.

اما معایب این تنش ها را می توان در چند بعد دید، بی اعتمادی اعضا به تشکل و افول جایگاه در نزد اعضا، پراکندگی و جزیره ای شدن صنف که با هرج و مرج عدم رعایت قوانین حاکمه شاهد رقابت ناسالم و تعطیلی و کسادی می شود، کم کاری و کم اهیمتی هیات رییسه و شخصی کاری هابی که سرانجامی جز فساد نخواهد داشت و...

حال باید دید که آیا لیتوگرافان با پاسخگویی هایی که تا کنون توسط رییس اتحادیه و مدیرعامل تعاونی صورت گرفته چقدر از این فضای شفاف سود خواهند برد؟ هرچند که این تشکل نشان داده از انسجام نسبی خوبی برخوردار است و روند حرکتی خود را هرچند گاهی کند اما پیوسته دنبال می کند.

بهترین مسیر در این میان گردهمایی های بزرگ صنفی بصورت مداوم با بازه زمانی مناسب است، گردهمایی هایی که می تواند علاوه بر شفاف سازی ابهامات برای تبادل اطلاعات و آموزش های حین خدمت نیز از آن بهره جست و به یکپارچگی صنفی رسید.

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

نظر خود را بیان کنید