PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

در منویات اتحاد اتحادیه های صنعت چاپ

از اواسط سال 1395 زمزمه های اتحاد سه اتحادیه پایتخت شنیده می شد و سرانجام در روز سوم نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران در قالب یک اختتامیه به منحصه ظهور رسید.


آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، این اتحاد با تمام زیبایی ظاهری می تواند تیغی دولبه برای صنعت چاپ باشد و شاید با نگاهی خوشبختانه در این برهه زمانی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید به آن نگریست.
از یک سو کم کاری و ناآگاه بودن اعضای صنف به توانمندی و کار آرایی های تشکل صنفی و از سوی دیگر کم کاری و یا عدم شناخت هیات مدیره ها مزید بر رکود اقتصادی حاکم شده تا چرخه صنعت سوم کشور کند و سخت حرکت کند و گه گاه شاهد حرکت صنعتگران این بخش به سمت درب خروج باشیم.
از سوی دیگر همبستگی در همراهی با همفکری و قوای بیشتر علمی می تواند گره گشای بزرگ در این صنعت شود و رونق چاپ به اقتصاد چاپچی ها بازگردد و توسعه ای پایدار در صادرات این صنعت و صادرات غیرنفتی ایران رقم بخورد.
حال تا اینجای کار رویدادها برای این اتحاد مثبت رقم خورده و اکنون همکاری و همیاری همه جانبه از سوی دست اندر کاران طلب میکند و به نوعی امید دوباره به خانه صنعت چاپ بازگشته و آفتاب از پس ابر رخ نمایی کرده است.
بهره مندی از دانش روز برای یک برنامه ریزی صحیح در کنار این اتحاد می تواند روند رونق اقتصادی را به صنعت چاپ ایران بازگرداند.
در شکل گیری این اتحاد باید از افرادی چون ایرج استاد علینقی رییس کنونی اتحادیه چاپخانه داران تهران نام برد که با تغییر صحیح سیاستها این تشکل توانسته بازسازی مناسبی از نام آن اتحادیه در افکار عمومی و جامعه صنفی شکل دهد.
اتحاد اتحادیه ها از زمان عالیجناب محمد کلاری مطرح و پیگیری شد و اکنون با همکاری و همدلی اهالی و دست اندرکاران و هیات مدیره ها دوباره شکل گرفته و صنعت چاپ ایران در روزهای پایانی دولت امید، امیدوارتر از همیشه است .

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

نظر خود را بیان کنید