PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

نمایشگاه و برگزارکننده عجیب در پایتخت؟!

اواخر خرداد امسال خبر مبنی بر برپایی یک نمایشگاه چاپ و بسته بندی و مواد غذایی در مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب منتشر شد و این نمایشگاه با خود پرسشهای بیشماری به همراه داشت که نمایشگاه را عجیب و برگزار کننده آن را عجیب تر و پیچیده تر نمایان میکند!

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در یک خبر آمده است که شهرداری مشهد در همکاری با شهرداری دوسلدورف آلمان یک نمایشگاه در تهران برگزار خواهند کرد؟!

پرسش ابتدایی اینکه اگر شهرداری مشهد اقدام به رایزنی نموده چرا در مرکز نمایشگاهی این استان نمایشگاه را برپا نمیکند؟

 چرا تهران و چرا زمان نزدیک به نمایشگاهی با ربع قرن سابقه؟(بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران)

پرسش بعد اینکه اگر شهرداری مشهد رایزنی نموده شرکتی که اکنون در حال فعالیت است از چه مسیری موفق به کسب مجوز برگزاری از شهرداری مشهد شده؟ و آیا روند برگزاری نمایشگاه های گذشته، تعداد شرکت کنندگان، فعالیت بین المللی و...  در دوره های قبل بررسی شده؟ و مهمتر اینکه فعالیت  بین المللی این شرکت چقدر موفق بوده که اکنون این اقدام به نام آن ثبت شده است؟

دست اندرکاران صنعت چاپ با توجه به همکاری های مداوم با صنعتگران آلمانی رفتار و کنش این کشور منظم بسیار آشنا هستند و همه شاهد هستیم که دروپا از چهار سال قبل برنامه ریزی دارد حال این پرسش مطرح است که آیا آلمانی ها از چند و چون ماجرا آگاه اند  و از خرداد برای مهر برنامه ریزی کرده اند یا...

آیا برگزارکنندگان دروپا سایت نمایشگاهی شهر آفتاب را که با یک باران به استخر تبدیل می شود را در زمان بارندگی دیده اند؟ عوارض این اتفاق متوجه چه کسی خواهد بود؟

برگزاری نمایشگاه بی شک کمک شایانی به صنایع خواهد نمود اما برگزاری نمایشگاه با این سبک و سیاق بی شک عوارض ناخوشایند بسیاری درعرصه داخلی و بین المللی برای اهالی یک صنعت به همراه خواهد داشت.

حال باید منتظر نشست و دید که این نمایشگاه عجیب و برگزار کننده آن چه سرنوشتی را انتظار خواهند کشید و صنعت چاپ ایران از لحاط برگزاری نمایشگاه با مشارکت خارجی چگونه معرفی خواهد شد؟؟؟

در این رابطه بیشتر خواهیم نوشت...

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

نظر خود را بیان کنید