PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

چرافاصله نمایشگاه دروپا و اینترپک 60 روز نیست؟!

نمایشگاهی ناگهانی موادغذایی چاپ شهر آفتاب با یک برگزار کننده گمنام مشهدی پرسشهای بیشماری برای دست اندرکاران صنعت چاپ و بسته بندی به همراه داشته است. نمایشگاهی که در همان ابتدا با بیانیه تحریم اتحادیه های بزرگ صنعت چاپ همراه شد.

 آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در همین راستا با طرح اولین پرسشها و ابهامات بی شمار خبرنگار آژانس تهدید شد، اما بررسی اینکه چگونه دوستان شهرداری مشهد با شهرداری دوسلدورف مذاکره کرده اند تا یک برگزار کننده گمنام و بی نام نشان در شهر آفتاب تهران! که یک دوست مشهدی! دیگر مدیر ان است و تحت پوشش شهرداری است که اتفاقا شهردار نیز از شهر مقدس مشهد است این امتیاز را دریافت نموده، بیشتر و بیشتر پیگیری خواهد شد.

در ادامه یادداشت از یکی از فعالین صنعت چاپ و بسته بندی در ارتباط با چگونگی برنامه ریزی این نمایشگاه را می خوانید.

برگزاركنندگان نمایشگاه مواد غذائی و چاپ  شهر آفتاب اظهار نموده اند كه ایران پتانسیل بزرگی برای این نمایشگاه دارد.

با توجه به پتانسیل بی نظیر چاپ در اروپا، جالب و جایز است بدانیم كه چرا شركت مسه آلمان نمایشگاه اینترپک را در فاصله زمانی ٦٠ روزه قبل از دروپا برگزار نمی كند!!!؟

همچنین در صورت مراجعه به وب سایت اینترپک به وضوح مشخص می شود كه در این نمایشگاه ماشین آلات بسته بندی مواد غذائی به نمایش گذاشته می شوند نه موادغذائی!!!

در صورتیكه نمایشگاه چاپ شهر آفتاب را در كنار نوشابه، شكلات، بستنی، ادامس، لبنیات و خوراكی های دیگر اجرا میكنند!

بازدید كنندگان مواد غذایی عمومی و در مقابل بازدید كنندگان ماشین آلات و تكنولوژی تخصصی و مدیران تصمیم گیر  هستند!

این پرسش مطرح است که  چرا اینترپک این مدل را در نمایشگاه خود در دوسلدورف اجرا نمی كند!

متاسفانه نمایشگاه مواد غذایی و چاپ شهر آفتاب بدون برنامه ریزی، تفكر و در نظر گرفتن نیاز و مطالبات بازار ایران، به خصوص تهران و در شرایطی فورس ماژور انجام می گیرد.

برخی سازمان های دولتی كه خود را متولی نیز می دانند،  توجهی به قانون رفع موانع كسب و كار مصوب مجلس شورای اسلامی ننموده اند و بدون مشورت با تشكلهای اصلی و آسیب شناسی لازم اقدام به حمایت نا آگاهان کرده اند.

در این شرایط متاسفانه بار دیگر صنعت چاپ و بسته بندی ایران از طرف بخش دولتی لطمه خواهد دید و هدف از این اقدام مشخص نیست!

بر كسی پوشیده نیست كه تشكلها با در اختیار داشتن بیشترین و دقیق ترین اطلاعات از شرایط، موانع و سطوح مختلف فعالیت اقتصادی بنگاه های اقتصادی زیر پوشش خود اركان بسیار مهم و تاثیر گزار در اقتصاد هستند.

در این راستا حمایت از منافع اعضا، رفع موانع كسب و كار، پیشگیری از مشكلات احتمالی و بستر سازی تولید همگی در گرو انسجام و اقتدار جمعی بین اعضا و اتحادیه های مربوطه است.

به همین منظور، صیانت از منافع جمعی و كلان نیاز به حمایت كلی اعضا را دارد، حتی اگر برخی نقطه نظرات همسو نباشند، می توان با اطمینان به نمایندگان صنفی و منتخب، از انتزاع میان همكاران ممانعت كرده و منافع مشترك را حفظ نمود.

بخصوص در مواقعی كه جمیع تشكلهای ذیربط بصورت یكپارچه هدف گزاری كرده و متحدا موضوع خاصی را پیگیری می نمایند.

بیانیه بزرگترین اتحادیه های صنعت چاپ و بسته بندی ایران با حمایت انجمن پیشكسوتان این صنعت در مورد نمایشگاه "Ifood" / چاپ شهر آفتاب، نمادی از انسجام و بلوغ صنفی است و برخی مخالفان  به دنبال تضعیف نمودن این حركت تاریخی و مقتدر صنفی/صنعتی با هدف انتزاع میان اعضا و منتخبین آنها هستند، تا شاید بتوانند یك ماهی در آبی گل آلود صید كنند.

عضویت در یک انجمن حرفه ای فقط متعلق بودن و مربوط به آنچه ما می توانیم از اتحادیه دریافت کنیم نیست، بلکه چیزی است که می توانیم به این حرفه بدهیم.

سر انجام موفقیت در این راه پایه گذاری فعالیت های گروهی آتی خواهد شد و به موفقیت ها در وصول مطالبات و حقوق صنفی بخش خصوصی صنعت چاپ و بسته بندی می انجامد.

 در این مقطع همراهی و حمایت كلیه اعضا الزامی است، حتی اگر تعدادی از همكاران محترم منافعی متضاد داشته باشند.

با آرزوی موفقیت و كامیابی برای همكاران گرامی

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

نظر خود را بیان کنید