PAPNA.ir ...

کاتال تلگرام

آیا صنعت چاپ برای مسئولین اهمیتی دارد؟

در حالیکه خبرگزاری های مختلف خبر معافیت مالیاتی کتاب فروشی ها و ناشران را روی خروجی خود قرار دادند هیچ کس به موضوع صنعت چاپ و نقش محوری آن در این جریان اشاره ای نکرد.

در حالیکه خبرگزاری های مختلف خبر معافیت مالیاتی کتاب فروشی ها و ناشران را روی خروجی خود قرار دادند هیچ کس به موضوع صنعت چاپ و نقش محوری آن در این جریان اشاره ای نکرد.

 به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران(پاپنا)، با نگاهی ساده به روند کاری کتاب فروشی ها به این نتیجه می رسیم که این بخش با خرید کتب از ناشرین و ارایه آن بیشترین فعالیت اقتصادی را برعهده دارد و ناشرین نیز با توجه به نوع فعالیت آنها رتبه دوم را در این نمودار به خود اختصاص می دهند.

اما در این میان نقش محوری بخش های پیش از چاپ،چاپ و پس از چاپ از یاد رفته است ، بخش هایی که با نبود آنها نه ناشر قادر به فعالیت است و نه کتاب فروش!!!

با توجه به این موضوع چرا صنعت چاپ از این معافیت بهره ای نبرده است؟ با نگاهی به فعالیت اتحادیه چاپخانه داران در طول یک سال به راحتی می توان شاهد بی برنامگی و عدم توجه به اینگونه موضوعات شد.

هرساله این اتحادیه بصورت شتابزده و در آخرین فرصت ارایه دفاتر اقدام به استفاده از مشاورین در این زمینه می کند و بعد از آن پرونده مالیاتی برای یک سال بسته می شود و هر بار که صحبت ازاستفاده از معافیت مالیاتی از سوی چاپخانه ها می شود پاسخی بجز اینکه در حال پیگیری هستیم شنیده نمی شود.

با شکل گیری شورایی موصوم به سیاست گذاری صنعت چاپ کشور!امید آن می رفت که اینگونه مسایل از اهم فعالیت ها و پیگیری ها آن باشد که با گذشت زمان بی بازدهی این شورا بیشتر نمایان شد.

اما نکته حایز اهمیت در انتشار این خبر نقل قول خبرگزاری ها از روابط عمومی معاونت فرهنگی است ، جایی که اکنون توسط سرپرست اداره می شود و این مقام به عنوان رییس شورای سیاست گذاری صنعت چاپ نیز منصوب است.

این سوال مطرح است که آیا متولی دولتی که هرسه شنبه جلسه شورای سیاست گذاری صنعت چاپ را برپا می کند به مشکلات و کاستی های این صنعت آشناست و برای حل آن قدمی برداشته می شود؟ افراد دیگر این شورا چطور؟ آیا فردی که در هیچ کجای این صنعت مشغول به فعالیت نیست می تواند راهگشای صنعت چاپ در نگاه کلان باشد؟ فردی که تجربه ای در این صنعت ندارد چگونه سیاست گذار افرادی با سرمایه های میلیاردی شده است؟ به راستی این انتصاب ها برچه مبنایی بوده ؟…

صنعتی که در پنج سال گذشته تنها یک تعرفه قیمتی از سوی اتحادیه برای خدمات خود داشته و رشد قیمت مواد اولیه آن در این مدت بیش از سه برابر(300 درصد) رسیده است؟

صنعتی که تنها در تیرماه سال جاری نزدیک به 100 عضو خود را از دست داده و ده ها کارگر این کارگاه ها بیکار شده اند؟

صنعتی که بیشترین نقش را در توسعه صادرات غیر نفتی برعهده دارد و هروز با تحریمی جدید راه نفسش بیشتر بسته می شود چگونه و چرا به دست فراموشی سپرده شده است؟

به راستی آیا صنعت چاپ برای مسئولین و متولیان اهمیتی دارد؟؟؟

شنبه 11 آذر 1391 ساعت 10:05

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی

نوشتن دیدگاه